Rampa dla wózków inwalidzkich

Rampa dla wózków umożliwia pokonanie barier takich jak np. schody, krawężniki, podjazdy samochodowe z pomocą lub bez osób towarzyszących. Mogą
być używane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Maksymalna różnica wysokości 40 cm.
Liczba sztuk: 1 szt.
Liczba dostępnych sztuk: 1 szt.