Planowane efekty

Planowane efekty

– Zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Krosna do wysokiej jakości sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

– Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki domowej.
– Wzrost świadomości osób niesamodzielnych o korzyściach wynikających z prawidłowego stosowania sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego wspomagającego celem przeciwdziałania negatywnym skutkom niesamodzielności.

– Poprawa stanu zdrowia i komfortu życia osób niesamodzielnych zamieszkałych w Krośnie.