Dostępność sprzętu

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dostępności sprzętu, prosimy o kontakt z pracownikiem Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego pod numerem telefonu  605-201-291 w godzinach funkcjonowania Wypożyczalni.