Cel

 

 

Projekt pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i Gminy Miasta Krosna.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej i poprawy stanu zdrowia wśród osób niesamodzielnych, które mieszkają na terenie Miasta Krosna poprzez bezpłatny dostęp do wysokiej jakości sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Cel ten będzie realizowany dzięki możliwości wypożyczenia sprzętu oraz skorzystania z doradztwa w zakresie jego obsługi i wykorzystania.